PORTAL REKRUTACYJNY

Gospodarka przestrzenna

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

Kierunek ten łączy wiedzę geograficzną, ekonomiczną, przyrodniczą i techniczną z zakresu zarządzania przestrzenią. Naucz się kreować świat wokół siebie, biorąc pod uwagę aspekty techniczne, społeczne i użytkowe. Zdobądź wiedzę o tym, jak dbać o przestrzeń i dostosowywać ją do potrzeb zmieniających się wymagań. Podczas studiów zdobędziesz umiejętność stosowania nowoczesnych technologii informatycznych przydatnych na rynku pracy.

Zakresy:

  • doradztwo na rynku nieruchomości
  • planowanie i inżynieria przestrzenna

Gospodarka przestrzenna na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu gospodarki przestrzennej możesz pracować:

  • jako rzeczoznawca majątkowy (po zdobyciu odpowiednich uprawnień),
  • jako specjalista Systemów Informacji Przestrzennej,
  • jako ekspert opracowujący dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • w pracowniach projektowych.

Zasady kwalifikacji