Wczytywanie strony...

  • #Historia

Historia jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filarem humanistycznego wykształcenia i myślenia. To kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą nie tylko zdobywać wiedzę o przeszłości, poznać mechanizmy kierujące społeczeństwami, ale również nauczyć się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Kierunek oferuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne, daje możliwość obcowania z zabytkami kultury i źródłami historycznymi. Gwarantuje również dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną i gromadzeniem wiedzy o przeszłości.

Zakres kształcenia na kierunku historia:

  • Historia
  • Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Historia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu historii możesz pracować w:

  • placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych,
  • obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej,
  • organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

 

HISTORIA

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

Zakres: historia; nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.