Wczytywanie strony...

  • #Historia

 

Historia magistra vitae est. Historia jest nauczycielką życia, jest także jedną z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filarem humanistycznego wykształcenia i myślenia. Jako kierunek studiów, historia jest obecna w Olsztynie od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kolebki dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierunek ten daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. Nasi absolwenci pracują w szkolnictwie i administracji. Pełnią ważne funkcje państwowe i samorządowe. Tworzą tożsamość regionu, wzbogacają dorobek Polski i są ambasadorami Warmii i Mazur w świecie. Dołącz do nich!

Absolwenci historii studiów drugiego stopnia przygotowani są do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Legitymują się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także posiadają rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Zasób uzyskanych umiejętności i wiedzy pozwala im pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Są przygotowani do pracy w placówkach muzealnych, archiwalnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Mogą podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia. Studenci specjalności archiwistycznej zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w archiwach historycznych, redakcjach wydawniczych, a także środkach masowego przekazu.

 

HISTORIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

Zakres: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną; nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.