PORTAL REKRUTACYJNY

Historia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Historia jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filarem humanistycznego wykształcenia i myślenia. To kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą nie tylko zdobywać wiedzę o przeszłości, poznać mechanizmy kierujące społeczeństwami, ale również nauczyć się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Kierunek oferuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne, daje możliwość obcowania z zabytkami kultury i źródłami historycznymi. Gwarantuje również dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną i gromadzeniem wiedzy o przeszłości.

Zakres kształcenia na kierunku historia:

  • Historia
  • Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Historia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu historii możesz pracować w:

  • placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych,
  • obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej,
  • organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

Zasady kwalifikacji