Wczytywanie strony...

  • #Inżynieria środowiska

Zostań cenionym specjalistą w zakresie technologii gospodarki komunalnej, odnawialnych źródeł energii czy inżynierii sanitarnej i wodnej. Zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wykonania i eksploatacji m.in. urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji i klimatyzacji, a także wszystkich innych urządzeń związanych z zaopatrywaniem w wodę, uzdatnianiem jej i oczyszczaniem. Dowiedz się, jak zarządzać zasobami, przeciwdziałać zagrożeniom środowiska, a także poznaj zasady skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Naucz się, jak dostosowywać firmy oraz technologie do wymogów środowiskowych oraz jak skutecznie i systemowo chronić środowisko naturalne. Zadanie to jest jednym z priorytetów polityki ekologicznej państw UE i Polski.

Inżynieria środowiska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu inżynierii środowiska możesz pracować w:

  • firmach budowalno-instalacyjnych, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych,
  • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (energetyka cieplna, dostawa gazu, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów),
  • służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych,
  • organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

 

Inżynieria środowiska

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

Zakres: inżynieria komunalna; inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)

 

Wydział Geoinżynierii

89 523 33 82

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny

7. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Fizyka lub chemia lub biologia

2. Informatyka lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: matematyka i fizyka.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.