Wczytywanie strony...

  • #Inżynieria środowiska

Osoba kończąca studia magisterskie dysponuje pogłębioną wiedzę i umiejętnościami z zakresu technik i technologii stosowanych w inżynierii środowiska tj. gospodarki wodnej, ściekowej, odpadowej, energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii. Nabyte kompetencje pozwalają na podjęcie przez absolwenta naszego kierunku aktywności zawodowej we wszystkich gałęziach szeroko rozumianej inżynierii środowiska:

  • w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych,
  • w przedsiębiorstwach z branży m.in.: grzewczej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, gazowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych,
  • w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Magister inżynierii środowiska może się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach. Wszystkie anglojęzyczne zakresy studiów pozwalają na uzyskanie podwójnego polsko-niemieckiego dyplomu UWM w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Offenburgu. Nauka jest bezpłatna. Studenci mogą ubiegać się o stypendium Erasmus+ oraz stypendium Fundacji Marii i George'a Dietrichów.

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tryb studiów:stacjonarne i niestacjonarne

Forma studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry stacjonarne/ 4 semestry niestacjonarne

Zakres: biotechnologia (oferta w języku angielskim)*; biotechnologia środowiskowa ( oferta w języku angielskim)*; inżynieria sanitarna i wodna; inżynieria procesowa i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim)*

 

* Zakres oferowany tylko na studiach stacjonarnych.

 

Wydział Geoinżynierii

89 523 33 82

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.