Wczytywanie strony...

  • #Inżynieria środowiska

Zakres:  inżynieria sanitarna i wodna      

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynieria sanitarna i wodna znajdzie pracę:

  • w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych
  • w przedsiębiorstwach z branży m.in.: grzewczej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, gazowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej
  • w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych
  • w urzędach administracji samorządowej i państwowej

Absolwent może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej.

 

Zakres:  inżynieria ekologiczna

Absolwent posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu: ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynieria ekologiczna znajdzie pracę:

  • w instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów środowiskowych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, PGW Wody Polskie)
  • w przemyśle w komórkach ochrony środowiska i w biurach projektów
  • w instytutach naukowo-badawczych i urzędach administracji samorządowej i państwowej,
  • w przedsiębiorstwach usług w zakresie m.in. instalacji klimatyzacyjnych, gazowych, grzewczych i wodno-kanalizacyjnych,

Absolwent może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii ekologicznej.

 

UWAGA !

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry stacjonarne/ 4 semestry niestacjonarne

Zakres: biotechnologia (oferta w języku angielskim)*; biotechnologia środowiskowa ( oferta w języku angielskim)*; inżynieria sanitarna i wodna; inżynieria procesowa i ochrona środowiska ( oferta w języku angielskim)*

 

* Zakres oferowany tylko na studiach stacjonarnych.

 

Wydział Geoinżynierii

89 523 33 82

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.