PORTAL REKRUTACYJNY

Informatyka

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT. Pogłęb umiejętności programowania obiektowego i strukturalnego, tworzenia aplikacji internetowych oraz analizy danych w postaci cyfrowej. Rozwijaj znajomość Internetu rzeczy oraz metod diagnozowania i serwisowania sprzętu komputerowego. Rozszerz również swoją wiedzę z zakresu data science, w tym wprowadzenia do algorytmów i struktur danych, wprowadzenia do metod sztucznej inteligencji, robotyki oraz wizualizacji danych. Na drugim stopniu studiów możesz wybrać jeden z zakresów kształcenia: techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, data science w praktyce.

Zakresy kształcenia na kierunku informatyka II stopnia:

  • Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych 
  • Data Science w Praktyce

Informatyka drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu informatyki drugiego stopnia możesz pracować:

  • w firmach i serwisach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych,
  • w instytucjach, korzystających z szeroko pojętych rozwiązań branży IT, m.in. w bankach, urzędach, zakładach produkcyjnych, organach administracji, szpitalach, sieciach handlowych,
  • jako programista.

Zasady kwalifikacji