PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Kierunek stanowi odpowiedź na pilne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie myślenia strategicznego i geopolitycznego. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z historii, nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, geopolityce, geostrategii, stosunków międzynarodowych oraz mechanizmów rządzących wykorzystaniem sił zbrojnych, przeznaczonych do realizacji celów strategicznych państwa. Poznasz również metody analizy strategicznej, politologii, Sił Zbrojnych RP i innych państw oraz nabędziesz wiele cennych na rynku pracy umiejętności i kompetencji.

Interdyscyplinarne studia strategiczne drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu interdyscyplinarnych studiów strategicznych drugiego stopnia możesz pracować w:

  • Siłach Zbrojnych RP,
  • policji,
  • Straży Granicznej,
  • innych służbach mundurowych,
  • administracji państwowej,
  • ośrodkach analitycznych,
  • instytucjach kultury i placówkach edukacyjnych.

Zasady kwalifikacji