PORTAL REKRUTACYJNY

Inżynieria środowiska

3 semestry (ST), 4 semestry (NST)
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Zostań specjalistą w zakresie technik i technologii stosowanych w inżynierii środowiska takich jak: gospodarka wodna, ściekowa, odpadowa, energetyka odnawialna ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii. Na studiach drugiego stopnia możesz wybrać jeden z zakresów kształcenia: inżynieria sanitarna i wodna, inżynieria ekologiczna, biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim), inżynieria procesowa i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim), biotechnologia (oferta w języku angielskim). Jako magister inżynierii środowiska możesz ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych specjalnościach. Wszystkie zakresy studiów prowadzone z Offenburgiem pozwalają na uzyskanie podwójnego, polsko-niemieckiego dyplomu UWM w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Offenburgu. Nauka na nich jest bezpłatna. Studenci mogą ubiegać się o stypendium Erasmus+ oraz stypendium Fundacji Marii i George’a Dietrichów.

Zakresy na studiach stacjonarnych (3 semestry):

  • biotechnologia (oferta w języku angielskim) prowadzony z Offenburgiem
  • inżynieria procesowa i ochrona środowiska (oferta w języku angielskim) prowadzony z Offenburgiem
  • inżynieria sanitarna i wodna
  • biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim) – studia odpłatne

Zakres na studiach niestacjonarnych (4 semestry):

  • inżynieria sanitarna i wodna

Inżynieria środowiska drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu inżynierii środowiska drugiego stopnia możesz pracować w:

  • biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych,
  • przedsiębiorstwach z branży m.in.: grzewczej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, gazowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych,
  • urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Zasady kwalifikacji