PORTAL REKRUTACYJNY

Inżynieria środowiska

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

Zostań cenionym specjalistą w zakresie technologii gospodarki komunalnej, odnawialnych źródeł energii czy inżynierii sanitarnej i wodnej. Zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wykonania i eksploatacji m.in. urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., wentylacji i klimatyzacji, a także wszystkich innych urządzeń związanych z zaopatrywaniem w wodę, uzdatnianiem jej i oczyszczaniem. Dowiedz się, jak zarządzać zasobami, przeciwdziałać zagrożeniom środowiska, a także poznaj zasady skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Naucz się, jak dostosowywać firmy oraz technologie do wymogów środowiskowych oraz jak skutecznie i systemowo chronić środowisko naturalne. Zadanie to jest jednym z priorytetów polityki ekologicznej państw UE i Polski.

Zakresy:

  • inżynieria komunalna
  • inżynieria środowiskowa (oferta w języku angielskim)

Inżynieria środowiska na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu inżynierii środowiska możesz pracować w:

  • firmach budowalno-instalacyjnych, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych,
  • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (energetyka cieplna, dostawa gazu, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów),
  • służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych,
  • organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Zasady kwalifikacji