PORTAL REKRUTACYJNY

Leśnictwo

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne

Naucz się, jak dbać o lasy, które są przyszłością naszej planety. Zdobądź wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Naucz się sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych. Dowiedz się, jak rozsądnie chronić i gospodarować zasobami, które dała nam Ziemia. Podczas studiów dowiesz się również, jak wykorzystywać nowe technologie w tej dziedzinie.

Zakres kształcenia na kierunku leśnictwo na UWM:

  • gospodarka leśna

Leśnictwo na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu leśnictwa możesz pracować w:

  • instytucjach związanych z gospodarką leśną np. w Lasach Państwowych,
  • jednostkach samorządowych,
  • biurach związanych z geodezją leśną,
  • przemyśle drzewnym,
  • placówkach edukacyjnych i związanych z ochroną przyrody,
  • parkach narodowych, rezerwatach przyrody.

Zasady kwalifikacji