PORTAL REKRUTACYJNY

Lingwistyka w biznesie

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek interdyscyplinarny, który powstał dzięki współpracy Wydziału Humanistycznego z Wydziałem Nauk Ekonomicznych.  Łączy studia lingwistyczne i ekonomiczne. Studenci i studentki tego kierunku podwyższają swoje kompetencje językowe w nowoczesnym laboratorium językowym, w którym uczą się m.in. tłumaczenia specjalistycznych tekstów. Absolwentki i absolwenci studiów II stopnia Lingwistyki w biznesie to cenieni na rynku pracy specjaliści o zbliżonej do rodzimej znajomości dwóch języków obcych (angielski-niemiecki lub angielski-rosyjski), posiadający dużą wiedzę o świecie, rozumiejący złożone procesy ekonomiczne i znający praktyczne aspekty funkcjonowania biznesu. Kształcenie mogą kontynuować w szkole doktorskiej.

Lingwistyka drugiego stopnia w biznesie na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu lingwistyki w biznesie drugiego stopnia możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach i instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową i specjalistyczną komunikację w językach obcych,
  • przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych,
  • firmach prowadzących działalność na globalnym rynku produktów i usług,
  • instytucjach samorządowych,
  • administracji,
  • biurach podróży,
  • instytucjach kultury.

Zasady kwalifikacji