Wczytywanie strony...

  • #Logopedia

Logopedia to międzywydziałowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi. Kształcenie obejmuje obszar wiedzy medycznej, psychologiczno-pedagogicznej, językoznawczej oraz logopedycznej, z uwzględnieniem aspektu praktycznego (praktyki zewnętrzne, warsztaty logopedyczne). W trakcie zajęć student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie (żłobkach, przedszkolach, szkołach),  placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, teatrach oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem.  Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

  • LOGOPEDIA

Kryteria kwalifikacji są dwuetapowe i przewidują:

1. Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

2. Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Fizyka i astronomia

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Wiedza o społeczeństwie

 

 

Logopedia studia drugiego stopnia >>

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.