Wczytywanie strony...

  • #Logopedia

Zostań logopedą i lecz wady wymowy. Kształcimy poprzez praktykę, dlatego w pełni przygotujemy Cię do pracy z dorosłymi i dziećmi. To kierunek interdyscyplinarny łączący wiedzę z językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Lekarskiego, Biologii i Biotechnologii, oraz Szkoły Zdrowia Publicznego, a także doświadczeni logopedzi. Kierunek dysponuje nowocześnie wyposażonym gabinetem logopedycznym z lustrem weneckim, co umożliwia obserwację pracy logopedycznej w kontakcie z pacjentem.

Logopedia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu logopedii możesz pracować:

  • jako nauczyciel logopeda,
  • w placówkach oświatowych,
  • w prywatnych gabinetach,
  • w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom z trudnościami w komunikacji językowej,
  • jako specjalista od emisji głosu.

 

LOGOPEDIA

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

Zasady kwalifikacji:

 

NOWA MATURA

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Fizyka

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Wiedza o społeczeństwie

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

 

 STARA MATURA

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub fizyka

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 

W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww. zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.

 

MATURA ZAGRANICZNA

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Fizyka

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

 

 
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.