Wczytywanie strony...

  • #Logopedia

Logopedia to nowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego oraz Nauk Społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy oraz dodatkowe specjalizacje, m. in z neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Wydział Humanistyczny dysponuje odpowiednią bazą lokalową do prowadzenia tego typu studiów. Urządziliśmy m. in. nowoczesny gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, umożliwiającym obserwację zajęć. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów. Kierunek uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najważniejszej w Polsce instytucji oceniającej jakość kształcenia złożonej z grona niezależnych ekspertów.

Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach kultury, domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną. 

Studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.