PORTAL REKRUTACYJNY

Matematyka

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi. 

Zakres kształcenia na kierunku matematyka II stopnia:

  • Modelowanie matematyczne i analiza danych
  • Nauczanie matematyki i informatyki

Matematyka drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu matematyki drugiego stopnia możesz pracować:

  • w banku,
  • w firmach i instytucjach o profilach finansowych i ubezpieczeniowych,
  • jako nauczyciel/ka matematyki i informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów w zakresie nauczanie matematyki i informatyki)

Zasady kwalifikacji