PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Mechanika i budowa maszyn

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek ten umożliwi Ci zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom nowoczesnego przemysłu. Studia oparte są na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Podczas nauki udoskonalisz swoje kompetencje z zakresu technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Program umożliwia również zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, ekologii. 

Zakres kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn:

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

Mechanika i budowa maszyn na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu mechaniki i budowy maszyn, w zakresie kształcenia eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn, możesz pracować jako:

  • inżynier utrzymania ruchu maszyn w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i transporcie,
  • specjalista eksploatacji pojazdów i maszyn,
  • projektant urządzeń technicznych z uwzględnieniem zasad logistyki, eksploatacji i diagnostyki,
  • inżynier zarządzania dowolnymi systemami działania, które eksploatują maszyny i urządzenia techniczne,
  • właściciel przedsiębiorstwa technicznego zajmującego się utrzymaniem oraz naprawą pojazdów i maszyn.

Po ukończeniu mechaniki i budowy maszyn, w zakresie kształcenia inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn, możesz pracować jako:

  • inżynier racjonalnie wykorzystujący nowoczesne systemy CAD/CAM/CAE w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
  • technolog i specjalista zarządzania produkcją w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Zasady kwalifikacji