PORTAL REKRUTACYJNY

Mechatronika

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studia prowadzone są w dziedzinie nauk technicznych, takich jak: budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, elektrotechnika, mechanika. Podczas nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii maszyn i mechanizmów, programowania sterowników PLC, informatycznych środowisk naukowo-technicznych w mechatronice. Duży nacisk położony jest na sterowanie manipulatorów i robotów oraz na układy komunikacyjne w mechatronice. Studia skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich na kierunkach technicznych. 

Mechatronika drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu mechatroniki drugiego stopnia możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach wyposażonych w nowoczesne technologie PLC,
  • jednostkach projektowych i badawczo-rozwojowych,
  • biurach konstrukcyjnych i prototypowych,
  • przedsiębiorstwach zaplecza infrastruktury.

Zasady kwalifikacji