Wczytywanie strony...

  • #Mikrobiologia

Będąc studentem studiów pierwszego stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. Nabędziesz niezbędnych umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz różnorodne techniki mikroskopowe, optyczne i elektronowe, w tym metody komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych.

Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia będziesz przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w laboratoriach badawczych.

 

MIKROBIOLOGIA

Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: licencjackie; 6 semestrów
 

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

89 523 44 48

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia

2. Chemia lub matematyka lub fizyka

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny

5. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.