PORTAL REKRUTACYJNY

Mikrobiologia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Fascynuje Cię świat w skali mikro? Poznaj go z nami. Zdobądź wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów, m. in bakterii, grzybów i wirusów. Podczas nauki poznasz różnorodne techniki badawcze i diagnostyczne stosowane w pracy z materiałem mikrobiologicznym. Nauczysz się obsługi mikroskopów optycznych i elektronowych, a także poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych. Kierunek mikrobiologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Mikrobiologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu mikrobiologii możesz pracować w:

  • działach gospodarki związanych z wiedzą mikrobiologiczną i zarządzaniem jakością oraz różnych typach laboratoriów (przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny, gospodarka rolna; służba zdrowia, weterynaria),
  • instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną zdrowia, ochroną przyrody i środowiska, monitoringiem środowiska,
  • ośrodkach badawczych.

Zasady kwalifikacji