PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Ochrona środowiska

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek, na którym nauczysz się, jak dbać o naszą planetę i chronić środowisko. Na studiach drugiego stopnia możesz wybrać jeden z dwóch zakresów kształcenia: gospodarka odpadami lub użytkowanie ekosystemów leśnych. Program studiów w zakresie gospodarki odpadami kształci specjalistów z zakresu projektowania oraz modernizowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. W czasie nauki przygotujesz się do opiniowania i doradzania w zakresie lokalizacji, funkcjonowania oraz środowiskowego oddziaływania obiektów zajmujących się odbiorem, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów, z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych. Absolwent tego zakresu kształcenia może, po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskać świadectwo Marszałka Województwa stwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zakładów unieszkodliwiania odpadów. Studia w zakresie ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych są odpowiedzią na realne potrzeby rynkowe, które obecnie definiują profil pracownika w sektorze leśnym: na styku ochrony środowiska i leśnictwa. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych. Nauczysz się szczegółowo analizować aktualne problemy dotyczące gospodarki leśnej, ekosystemowej ochrony lasu, intensywnej gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego.

Zakres kształcenia na kierunku ochrona środowiska II stopnia:

  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona środowiska drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu ochrony środowiska drugiego stopnia możesz pracować w:

  • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
  • przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych zajmujących się gospodarką leśną,
  • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  • placówkach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
  • firmach przemysłowych i rolniczych,
  • placówkach służby zdrowia,
  • administracji.

Zasady kwalifikacji