Wczytywanie strony...

 • #Pedagogika

Naucz się profesjonalnych działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej oraz doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zdobądź wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, psychologicznych i społecznych, która przygotuje Cię do pracy w różnych w różnorodnych placówkach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych. Podczas studiów, dowiesz się, jak opisywać, wyjaśniać i przekształcać rzeczywistość edukacyjną i zachodzące w niej procesy, wspierające całożyciowy rozwój człowieka. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają rozwój zainteresowań, zdolności, pogłębiają świadomość siebie oraz uczą budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.

Zakresy kształcenia na kierunku pedagogika na UWM:

Na kierunku pedagogika I stopnia możesz wybrać jeden z następujących zakresów kształcenia:

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pedagogiki w zakresie kształcenia doradztwo zawodowe i personalne możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych (jako nauczyciel doradca zawodowy)*,
 • biurze karier i biurze doradztwa personalnego,
 • organach administracji samorządowej,
 • urzędach pracy,
 • agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym, doradczym i consultingowym oraz realizujących zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym,
 • organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy.

Po ukończeniu pedagogiki w zakresie kształcenia pedagogika szkolna z animacją kulturalną możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych (jako nauczyciel pedagog)*,
 • placówkach kulturalnych i edukacyjnych,
 • instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach prowadzących impresariat artystyczny.

Po ukończeniu pedagogiki w zakresie kształcenia pedagogik opiekuńczej możesz pracować w:

 • szkołach podstawowych (jako nauczyciel-wychowawca w świetlicy)*,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • placówkach dla osób w podeszłym wieku,
 • organizacjach pozarządowych w obszarze pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci.

* Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1289) oraz kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.). Pełne kwalifikacje nauczycielskie absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów nadających kwalifikacje nauczycielskie na tym samym kierunku i zakresie studiów (I i II stopnia).

 

Pedagogika

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

Zakres: doradztwo zawodowe i personalne; pedagogika opiekuńcza; pedagogika szkolna z animacją kulturalną

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 74

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

3. Biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.