Wczytywanie strony...

  • #Pedagogika

Jesteś tutaj

Naucz się budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. Zdobądź wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, psychologicznych i społecznych, która przygotuje Cię do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych instytucjach i działaniach społecznych. Dowiedz się, jak opisywać, wyjaśniać i przekształcać rzeczywistość edukacyjną i zachodzące w niej procesy, wspierające całożyciowy rozwój człowieka. Studia na kierunku pedagogika umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności oraz pogłębiają świadomość siebie. W zależności od wybranego zakresu kształcenia zdobędziesz kwalifikacje do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, animacyjnych i doradczych.

Pedagogika na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pedagogiki (w zależności od ukończonej specjalizacji) możesz pracować w:

  • szkołach jako nauczyciel doradztwa zawodowego, pedagog, nauczyciel-wychowawca w świetlicy,
  • placówkach edukacyjnych, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organach administracji rządowej i samorządowej,
  • ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci.

 

Pedagogika

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

Zakres: doradztwo zawodowe i personalne; pedagogika opiekuńcza; pedagogika szkolna z animacją kulturalną

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 74

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

3. Biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.