PORTAL REKRUTACYJNY

Pielęgniarstwo

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Na pielęgniarstwie drugiego stopnia pogłębisz swoją wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta. Nauczysz się wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Studia pomagają w rozwijaniu umiejętności dotyczącej korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, a także inicjowania i wspierania działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Pielęgniarstwo drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pielęgniarstwa drugiego stopnia możesz pracować w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
  • domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku,
  • administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Zasady kwalifikacji