PORTAL REKRUTACYJNY

Pielęgniarstwo

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Dbaj o komfort i zdrowie pacjentów. Naucz się tego, w jaki sposób zapewnić mu bezpieczeństwo i wysoki poziom opieki. Dowiedz się, jak udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych, a także umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Nauczysz się, jak samodzielnie wykonywać swoją pracę, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta.

Pielęgniarstwo na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu pielęgniarstwa możesz pracować w:

  • szpitalach,
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
  • domach opieki społecznej.

Zasady kwalifikacji