PORTAL REKRUTACYJNY

Resocjalizacja z penitencjarystyką

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Chcesz zdobyć rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na obszar resocjalizacji, w tym przestrzeń penitencjarną? Zdobądź wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii i socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu resocjalizacji, socjalizacji i edukacji oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

Resocjalizacja z penitencjarystyką na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką na UWM możesz pracować:

  • w placówkach/instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

Zasady kwalifikacji