PORTAL REKRUTACYJNY

Rolnictwo

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Podczas studiów drugiego stopnia na kierunku rolnictwo możesz rozwinąć swoje kompetencje i wiedzę z jednego, wybranego zakresu tematycznego: ochrona roślin lub zarządzanie produkcją. Przyszłością rolnictwa, pod kątem bezpieczeństwa środowiska i przyszłego konsumenta, jest ochrona roślin. W czasie nauki dowiesz się, jak budować środowisko rolnicze tak, aby produkować wysokiej jakości, bezpieczną żywność, nauczysz się podejmować decyzje dotyczące produkcji roślinnej oraz stosować środki ochrony roślin. Drugi zakres tematyczny, w jakim możesz się kształcić, to zarządzanie produkcją. Kierunek łączy kompetencje inżynierskie z zakresu technologii produkcji roślinnej (agrotechnologii) z umiejętnościami menedżerskimi. Powstał w wyniku zmian społecznych i gospodarczych, które wymagają od pracowników realizacji zadań związanych z racjonalizacją produkcji z uwzględnieniem coraz większych wymagań społecznych i ekologicznych. W programie studiów ujęte zostały zagadnienia dotyczące aspektów zarządzania produkcją rolniczą, zarządzania zespołami oraz innowacyjnych technik i metod zarządzania produkcją.

Zakresy kształcenia na kierunku rolnictwo II stopnia:

  • Ochrona roślin
  • Zarządzanie produkcją

Rolnictwo drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu rolnictwa drugiego stopnia możesz pracować:

  • w firmach związanych z produkcją roślinną, zarówno jako producent, doradca, jak i pracownik instytucji związanych z rolnictwem,
  • jako specjalista od zarządzania i zarządzania produkcją w firmach handlowych, doradczych, a także jednostkach państwowych, w których przydatna jest rolnicza wiedza techniczna i ekonomiczna.

Zasady kwalifikacji