PORTAL REKRUTACYJNY

Rolnictwo

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

To kierunek dla osób, które szanują ziemię i chcą nauczyć się, jak mądrze korzystać z jej darów. Zdobądź nowoczesną wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną oraz z zakresu organizacji i zarządzania produkcją rolną. Dowiedz się wszystkiego o uprawie roślinach, hodowli zwierząt, funkcjonowaniu rynku rolnego i ekologicznych aspektach tych zagadnień. Podczas trwających siedem miesięcy studiów, zdobędziesz wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii produkcji rolniczej, a także praktycznego przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakres kształcenia na kierunku rolnictwo:

  • Agrobiznes
  • Produkcja rolnicza (wybór zakresu po drugim semestrze studiów)

Rolnictwo na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu rolnictwa możesz pracować:

  • jako wyspecjalizowany właściciel gospodarstwa rolnego, pracownik w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej,
  • w podmiotach administracji rządowej lub samorządowej,
  • w placówkach prowadzących edukację i badania naukowe w zakresie rolnictwa pracy,
  • w agencjach związanych z rolnictwem,
  • w ośrodkach wsparcia rolnictwa i doradztwa rolniczego,
  • we własnej firmy produkcyjnej, handlowej, usługowej lub doradczej w sektorze wsparcia produkcji rolniczej pracy w firmach i przedsiębiorstwach działających w otoczeniu rolnictwa, w tym zajmujących się handlem środkami produkcji rolniczej, usługami rolniczymi, skupem i obrotem produktów rolniczych, rachunkowością i doradztwem rolniczym.

Zasady kwalifikacji