Wczytywanie strony...

 • #Socjologia

Poznaj świat, zrozum zachodzące w nim zmiany i dowiedz się, jakie występują zależności, między różnymi procesami społecznymi. Socjologia to kierunek, który rozwinie Twoją ciekawość świata i otworzy Cię na ludzi. Dzięki narzędziom i metodom badawczym zdobędziesz wiedzę o społeczeństwie, którego jesteś częścią, a także wykształcisz w sobie umiejętność skutecznego komunikowania się. Przedmioty na kierunku socjologia mają charakter zarówno teoretyczny (np. socjologia kultury, socjologia konfliktów społecznych), jak i praktyczny, nastawiony na umiejętności związane z prowadzaniem badań społecznych (np.: metody badań społecznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, zarządzanie projektem, analiza danych ilościowych, analiza danych jakościowych) i na „miękkie” kompetencje społeczne (np. trening umiejętności interpersonalnych, public relations). Doświadczenie zawodowe zdobędziesz dzięki uczestniczeniu w badaniach terenowych oraz podczas praktyk w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej.

Socjologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu socjologii możesz pracować w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędach, sądach, policji, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej),
 • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • mediach lokalnych, regionalnych i krajowych,
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • firmach analitycznych i konsultingowych,
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

 

 

SOCJOLOGIA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 88

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Język nowożytny

2. Język polski

3. Filozofia lub geografia lub historia lub język łaciński lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.