Wczytywanie strony...

  • #Socjologia

Na studiach socjologicznych drugiego stopnia pogłębiamy pytania teoretyczne i szukamy odpowiedzi, prowadząc badania empiryczne. Kształcimy w oparciu o dwa zestawy przedmiotów praktycznych: pierwszy dotyczy „twardych” umiejętności metodologicznych i analitycznych (m.in. sondaż, wywiad pogłębiony, obserwacja), drugi – umiejętności „miękkich” związanych z relacjami i kompetencjami społecznymi (m.in. praca zespołowa, myślenie projektowe, komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje). Nie zapominamy o przedmiotach teoretycznych, które pozwalają pogłębiać wiedzę poprzez lektury i dyskusje (m.in. socjologia płci, socjologia przestrzeni, socjologia ekonomiczna, współczesne społeczeństwo polskie). Ważnym elementem studiów są kilkuetapowe praktyki zawodowe, w czasie których studenci i studentki, przy wsparciu opiekunów naukowych, realizują badania, biorą udział w projektach ośrodków naukowo-badawczych i – przede wszystkim – aktywnie poszukują swojej drogi zawodowej.

Socjologia II stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu socjologii możesz pracować w:

  • administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach pomocy społecznej,
  • agencjach i działach marketingowych i public relations,
  • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku,
  • służbach mundurowych.

 

Socjologia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

 

Wydział Nauk Społecznych

89 524 62 88

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.