PORTAL REKRUTACYJNY

Socjologia

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne

Poznaj świat, zrozum zachodzące w nim zmiany i dowiedz się, jakie występują zależności, między różnymi procesami społecznymi. Socjologia to kierunek, który rozwinie Twoją ciekawość świata i otworzy Cię na ludzi. Dzięki narzędziom i metodom badawczym zdobędziesz wiedzę o społeczeństwie, którego jesteś częścią, a także wykształcisz w sobie umiejętność skutecznego komunikowania się. Przedmioty na kierunku socjologia mają charakter zarówno teoretyczny (np. socjologia kultury, socjologia konfliktów społecznych), jak i praktyczny, nastawiony na umiejętności związane z prowadzaniem badań społecznych (np.: metody badań społecznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, zarządzanie projektem, analiza danych ilościowych, analiza danych jakościowych) i na „miękkie” kompetencje społeczne (np. trening umiejętności interpersonalnych, public relations). Doświadczenie zawodowe zdobędziesz dzięki uczestniczeniu w badaniach terenowych oraz podczas praktyk w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej.

Socjologia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu socjologii możesz pracować w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędach, sądach, policji, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej),
 • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • mediach lokalnych, regionalnych i krajowych,
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • firmach analitycznych i konsultingowych,
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Zasady kwalifikacji