Wczytywanie strony...

 • #Sztuki wizualne

Postaw na kreatywność! Zostań projektantem, grafikiem, fotografem, filmowcem, artystą. Z nami znajdziesz swoje miejsce na rynku sztuk wizualnych. W Instytucie Sztuk Pięknych poznasz i pogłębisz klasyczne techniki malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby oraz profesjonalne narzędzia i programy graficzne, które pozwolą na wielokierunkowe, kreatywne działania w środowisku mediów cyfrowych. Ucz się pod okiem wykwalifikowanych i aktywnych artystów, którzy przygotują Cię do działalności twórczej i odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Rozwijaj się poprzez realizację indywidualnych projektów artystycznych, dzięki czemu sztuka i design otworzą się na Twoje pokłady kreatywności.

Sztuki wizualne na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku sztuki wizualne możesz pracować w:

 • agencjach reklamowych,
 • wydawnictwach,
 • studiach animacji, projektowania gier, efektów specjalnych,
 • mediach,
 • jako artysta freelancer projektując dla firm, korporacji, przedsiębiorstw
 • muzeach, domach kultury, grupach plastycznych, jako animator działań twórczych,
 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej.

 

Sztuki wizualne

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy - ocenę predyspozycji oraz konkurs świadectw.

 

Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Kandydat składa zaklejoną kopertę lub teczkę, zawierającą 6 zatytułowanych prac w formacie nie mniejszym niż A3 – 3 prace rysunkowe oraz 3 prace malarskie. W celu potwierdzenia autorstwa prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

Tematy prac do wyboru kandydata:

 1. Martwa natura;
 2. Architektura i wnętrze;
 3. Pejzaż;
 4. Mój świat fantazji.

 

Etap drugi – konkurs świadectw

 

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2.3.

 

STARA MATURA

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.Uwzględniane przedmioty:

1. Historia albo geografia albo biologia albo matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

 

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs (ranking) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.