Wczytywanie strony...

  • #Technologia żywności i żywienie człowieka

Jeśli fascynuje Cię świat żywności i dbanie o zdrowie człowieka – to kierunek dla Ciebie. Poznaj sposoby opracowywania receptur oraz produkcji dowolnego rodzaju żywności spełniającej oczekiwania konsumenta i mającej pozytywny wpływ na jego organizm. Dowiedz się, jak kontrolować i prowadzić procesy technologiczne w zakładach przetwórczych, a po ukończeniu studiów zajmij stanowisko inżynierskie lub kierownicze w wybranym przez Ciebie przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach łańcucha żywnościowego.

Technologia żywności i żywienie człowieka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu technologia żywności i żywienia człowieka możesz pracować:

  • na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych jako menedżer ds. rozwoju produktu,
  • jako pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego,
  • w zakładach przemysłu spożywczego tj. mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa roślinnego.

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

Zakres: bezpieczeństwo żywności*; technologia mięsa*, technologia produktów roślinnych*, żywienie człowieka*; technologia mleczarska*; technologia mleczarska* ( oferta w języku angielskim); technologia żywności i żywienie człowieka**

* Zakresy oferowane na studiach stacjonarnych.

** Zakres oferowany na studiach niestacjonarnych.

 

Wydział Nauki o Żywności

 

89 523 49 83

 

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Geografia

6. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Fizyka lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

5. Geografia

6. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.