PORTAL REKRUTACYJNY

Technologia żywności i żywienie człowieka

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Jeśli fascynuje Cię świat żywności i dbanie o zdrowie człowieka – to kierunek dla Ciebie. Poznaj sposoby opracowywania receptur oraz produkcji dowolnego rodzaju żywności spełniającej oczekiwania konsumenta i mającej pozytywny wpływ na jego organizm. Dowiedz się, jak kontrolować i prowadzić procesy technologiczne w zakładach przetwórczych, a po ukończeniu studiów zajmij stanowisko inżynierskie lub kierownicze w wybranym przez Ciebie przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach łańcucha żywnościowego.

Zakresy oferowane na studiach stacjonarnych:

  • technologia mięsa
  • technologia produktów roślinnych
  • żywienie człowieka
  • technologia mleczarska

Zakres oferowany na studiach niestacjonarnych:

  • technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu technologia żywności i żywienia człowieka możesz pracować:

  • na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych jako menedżer ds. rozwoju produktu,
  • jako pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego,
  • w zakładach przemysłu spożywczego tj. mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa roślinnego.

Zasady kwalifikacji