PORTAL REKRUTACYJNY

Zarządzanie

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Podczas nauki pogłębisz swoją wiedzę o mechanizmach, narzędziach i technikach zarządczych w ramach wybranego zakresu studiów, dzięki czemu uzyskasz szerokie i specjalistyczne kompetencje oczekiwane przez współczesny rynek pracy. W efekcie podpisanej umowy z Politechniką w Setubal w Portugalii istnieje możliwość realizacji studiów w języku angielskim w trybie podwójnego dyplomu – na koniec studiów uzyskuje się wówczas dwa dyplomy: uczelni polskiej i portugalskiej. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach. w tym na studiach doktoranckich.

Zakresy kształcenia na kierunku zarządzanie II stopnia, studia stacjonarne:

 • Logistyka
 • Logistyka (oferta w języku angielskim)
 • Marketing i zarządzanie produktem
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie biznesem (oferta w języku angielskim)

Zakresy kształcenia na kierunku zarządzanie II stopnia, studia niestacjonarne:

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie biznesem
 • Logistyka

Zarządzanie drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zarządzania drugiego stopnia możesz pracować:

 • na menedżerskich stanowiskach zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach administracji publicznej,
 • w firmach HR, doradczych i konsultingowych,
 • w działach handlowych,
 • w branży marketingowej,
 • na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej.

Zasady kwalifikacji