PORTAL REKRUTACYJNY

Zarządzanie

6 semestrów
licencjackie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

To kierunek, na którym dowiesz się, jak funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. W czasie trwania nauki udoskonalisz również umiejętności, które przydadzą się w kierowaniu firmami i różnymi strukturami organizacyjnymi. Dodatkowo pogłębisz swoje kompetencje społeczne, takie jak: praca przy wspólnych projektach, przygotowanie i prezentacja analiz z zakresu marketingu i zarządzania oraz umiejętność udziału w dyskusji na tematy związane z podejmowaniem decyzji menedżerskich.

Zarządzanie na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zarządzania możesz pracować w:

  • organizacjach publicznych i prywatnych,
  • działach marketingu, handlu, kadrach,
  • obszarze finansów i rachunkowości.

Zasady kwalifikacji