Wczytywanie strony...

  • #Zootechnika

Zdobądź wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, a także genetyki, metod hodowlanych, żywienia zwierząt oraz nauk agrotechnicznych. W toku studiów poznasz również zagadnienia dotyczące organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz. Nabędziesz również umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz środkami informatycznymi w sterowaniu i kontroli procesów produkcji zwierzęcej. Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie jest pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, któremu  Polska Komisja Akredytacyjna przyznała oceną wyróżniającą.

Zakres kształcenia na kierunku zootechnika (wybierasz po drugim roku studiów):

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
  • Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Zootechnika na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zootechniki możesz pracować w:

  • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
  • doradztwie rolniczym,
  • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
  • gospodarstwie rolnym,
  • szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej).

 

ZOOTECHNIKA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestrów

Zakres: chów i hodowla zwierząt amatorskich*; hodowla i użytkowanie zwierząt; profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni*; hodowla koni i jeździectwo**

 * Zakres kształcenia oferowany tylko na studiach stacjonarnych.

** Zakres kształcenia oferowany tylko na studiach niestacjonarnych.

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 

89 523 34 05

 

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

 

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny

6. Język polski

7. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Fizyka lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny

6. Język polski

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.