Wczytywanie strony...

  • #Zootechnika

Pogłębiaj swoją wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, genetyki, metod hodowlanych, żywienia zwierząt, nauk agrotechnicznych, organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także zdobądź umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz środkami informatycznymi w sterowaniu i kontroli procesów produkcji zwierzęcej. Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie jest pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, któremu Polska Komisja Akredytacyjna przyznała oceną wyróżniającą.

Zootechnika drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zootechniki drugiego stopnia możesz pracować w:

  • gospodarstwach rolnych, fermach hodowlanych i towarowych,
  • ośrodkach doradztwa rolniczego,
  • przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • przemyśle paszowym,
  • laboratoriach specjalistycznych,
  • szkolnictwie zawodowym,
  • administracji państwowej.

 

ZOOTECHNIKA

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 3 semestry

Zakres: biotechnologia w hodowli zwierząt*; hodowla i użytkowanie zwierząt; kształtowanie jakości produktów zwierzęcych*; produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe* Zakres kształcenia oferowany tylko na studiach stacjonarnych.

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 

89 523 34 05

 

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.