PORTAL REKRUTACYJNY

Zootechnika

7 semestrów
inżynierskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Zdobądź wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, a także genetyki, metod hodowlanych, żywienia zwierząt oraz nauk agrotechnicznych. W toku studiów poznasz również zagadnienia dotyczące organizacji rynku i marketingu w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego i pasz. Nabędziesz również umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz środkami informatycznymi w sterowaniu i kontroli procesów produkcji zwierzęcej. Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie jest pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, któremu  Polska Komisja Akredytacyjna przyznała oceną wyróżniającą.

Zakres kształcenia na kierunku zootechnika (wybierasz po drugim roku studiów)

Studia stacjonarne:

 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • hodowla i użytkowanie zwierzą
 • profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Studia niestacjonarne:

 • hodowla koni i jeździectwo
 • hodowla i użytkowanie zwierząt

Zootechnika na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu zootechniki możesz pracować w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • doradztwie rolniczym,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • gospodarstwie rolnym,
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej).

Zasady kwalifikacji