Wczytywanie strony...

  • #Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Na tym kierunku poznasz historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Opanujesz metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Nauczysz się, jak planować i realizować działania oraz zajęcia z udziałem wybranych gatunków zwierząt lub na ich temat, które są dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących. Dowiesz się również, jak przygotować zwierzęta do określonych zadań. Ukształtujesz kompetencje, które pozwalają identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia, jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii możesz pracować w:

  • placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • agroturystyce,
  • działalności szkoleniowej i doradczej w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt,
  • firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych,
  • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt,
  • organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

 

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

89 523 34 05

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny

6. Język polski

7. Matematyka

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Biologia lub chemia

2. Fizyka lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny

6. Język polski

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: biologia i (chemia lub matematyka).

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.