PORTAL REKRUTACYJNY

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

6 semestrów
licencjackie
0 lekcja
0 testów
stacjonarne

Na tym kierunku poznasz historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Opanujesz metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Nauczysz się, jak planować i realizować działania oraz zajęcia z udziałem wybranych gatunków zwierząt lub na ich temat, które są dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących. Dowiesz się również, jak przygotować zwierzęta do określonych zadań. Ukształtujesz kompetencje, które pozwalają identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia, jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii możesz pracować w:

  • placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • agroturystyce,
  • działalności szkoleniowej i doradczej w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt,
  • firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych,
  • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt,
  • organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Zasady kwalifikacji