PORTAL REKRUTACYJNY

Analiza i kreowanie trendów

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Nowoczesne przewidywanie przyszłości – tak w wielkim skrócie można opisać kierunek, na którym, dzięki odpowiednim narzędziom, nauczysz się analizowania, diagnozowania i tłumaczenia na prosty język zjawisk: społecznych, gospodarczych, kulturowych, technologicznych czy środowiskowych. To kierunek oparty na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii, które w połączeniu, i przy odpowiednim wykorzystaniu, pozwalają interpretować oraz przewidywać wszelkie zmiany. Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Analiza i kreowanie trendów drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analizy i kreowania trendów drugiego stopnia możesz pracować w:

  • innowacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • firmach projektowych, marketingowych, konsultingowych, usługowych,
  • branżach kreatywnych,
  • sektorze usług bankowych,
  • instytucjach kulturalnych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach).

Zasady kwalifikacji