PORTAL REKRUTACYJNY

Analityka i zarządzanie publiczne

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studia II stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne pogłębią wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance), analityki i metodologii, przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej oraz efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o public relations i marketing polityczny. W nauce wykorzystywane są najnowsze metody dydaktyczne oraz formy przyswajania wiedzy związane z narzędziami online, symultaniczną pracą na dokumentach, opracowywaniu projektów i analiz case studies. Analityka i zarządzanie publiczne II stopnia to kierunek, który przygotuje do pracy w organizacjach sektora publicznego, społecznego, non-profit z uwzględnieniem trendów zarządzania i głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej.

Analityka i zarządzanie publiczne drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu analityki i zarządzania publicznego drugiego stopnia możesz pracować w:

  • urzędach i instytucjach publicznych (państwowe, samorządowe),
  • służbach państwowych,
  • agencjach public relations,
  • mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
  • ośrodkach badań opinii społecznej i innych ośrodkach  badawczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO),
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
  • małych, średnich firmach oraz wielkich korporacjach.

Zasady kwalifikacji