PORTAL REKRUTACYJNY

Architektura krajobrazu

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek, na którym zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności związane z planowaniem i projektowaniem przestrzeni oraz krajobrazu. Nauczysz się wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu, a także w skali lokalnej, z uwzględnieniem obszarów chronionych oraz historycznych i współczesnych układów urbanistycznych i ruralistycznych. Dzięki połączeniu dyscyplin przyrodniczych, technicznych, rolniczych i sztuk pięknych zyskasz doskonałe przygotowanie do tworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. 

Architektura krajobrazu drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu architektury krajobrazu drugiego stopnia możesz:

  • prowadzić lub zarządzać jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • budować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
  • kierować i nadzorować roboty realizacyjne i pielęgnacyjne,
  • pracować w administracji, firmach związanych z planowaniem przestrzennym, zarządach parków narodowych i krajobrazowych czy też w różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych.

Zasady kwalifikacji