PORTAL REKRUTACYJNY

Biotechnologia

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiując biotechnologię, uzyskasz tytuł zawodowy magistra inżyniera. Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. Zdobędziesz umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Poznasz ekologiczne i prawne ujęcie biotechnologii, aspekty ekonomiczne, organizacyjne i związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw biotechnologicznych. Kierunek biotechnologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zakresy:

  • biotechnologia farmaceutyczna
  • biotechnologia molekularna
  • biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu biotechnologii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • różnych działach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, paszowy, chemii gospodarczej; działy biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów),
  • laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny: naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności, kryminalistycznych; laboratoriach służby zdrowia, weterynaryjnych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych; laboratoriach służby zdrowia i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych.

Zasady kwalifikacji