PORTAL REKRUTACYJNY

Budownictwo

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Jeśli jesteś inżynierem budownictwa i zastanawiasz się nad podniesieniem swoich kwalifikacji, koniecznie rozpocznij studia magisterskie. Doświadczona kadra przygotuje Cię do dalszego rozwoju zawodowego w branży budowlanej. Studia magisterskie trwają trzy semestry, a kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek drugiego stopnia umożliwi Ci również ubieganie się o uprawniania do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresach, w których odbyło się praktykę, a także umożliwią prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych z dziedziny inżynierii lądowej oraz kontynuowania nauki w szkole doktorskiej w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Zakresy:

  • budowle i konstrukcje inżynierskie
  • budownictwo energooszczędne
  • inżynieria drogowa

Budownictwo drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu budownictwa drugiego stopnia możesz:

  • kierować robotami budowlanymi i projektować obiekty budowlane,
  • pracować w przemyśle związanym z materiałami budowlanymi, budownictwem i projektowaniem,
  • prowadzić własną firmę,
  • prowadzić działalność badawczo-rozwojową w jednostkach naukowych,
  • kontynuować naukę w szkole doktorskiej.

Zasady kwalifikacji