PORTAL REKRUTACYJNY

Chemia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Czujesz chemię do…chemii? Poszukuj nowych rozwiązań i uczestnicz w badaniach w obszarze nowoczesnych zastosowań chemii. Kierunek ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw rozwijających się w ramach inteligentnych specjalizacji regionu oraz instytucji zajmujących się kontrolą jakości, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu koncepcji i teorii chemicznych, działów chemii podstawowej i stosowanej, w szczególności chemii powierzchni i materiałoznawstwa, technologii elektrochemicznych, a także biotechnologii i diagnostyki molekularnej. Dowiesz się również, jak wykorzystywać metody i techniki stosowane w specjalistycznych laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i usługowo-pomiarowych, a także innowacyjne technologie przemysłowe wykorzystujące nowe materiały i procesy. Po ukończeniu chemii drugiego stopnia możesz podjąć dalsze kształcenie w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

Zakres kształcenia na kierunku chemia na UWM:

  • chemia stosowana – nowe materiały i procesy 

Chemia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu chemii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • przemyśle chemicznym i innych pokrewnych,
  • laboratoriach chemicznych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zasady kwalifikacji