Wczytywanie strony...

  • #Dietetyka

Dietetyka to o kierunek łączący wiedzę dwóch dziedzin nauki: medycznych i o zdrowiu.

Studia prowadzone są w Szkole Zdrowia Publicznego, trwają 2 lata. Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zajmujących się opracowaniem i tworzeniem różnego typu diet dla ludzi zdrowych i chorych, oraz prowadzących działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego żywienia i profilaktyki żywieniowej. Studia przygotowują także do prowadzenia badań naukowych oraz kierowania się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach.

Na studentów czekają bardzo ciekawe zajęcia dotyczące różnych obszarów wiedzy: pedagogika zdrowia, patofizjologia kliniczna, immunologia, prawo w praktyce dietetycznej, nowoczesne technologie potraw dietetycznych, marketing i zarządzanie w dietetyce, psychodietetyka z elementami klinicznymi, mikrobiota człowieka, nutrigenomika i nutrigenetyka, catering dietetyczny i inne.

Już w trakcie studiów możesz zajmować się działalnością naukową, rozwijać własne pasje i ciekawie spędzać czas w Kole Naukowym Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, udowadniając, że żywienie nie jest nudne. Ogromnym sukcesem studentów kierunku jest organizacja „Dni Świadomości Żywieniowej”, mających na celu wymianę poglądów dotyczących żywności i żywienia ze specjalistami różnych dziedzin.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: poradniach dietetycznych, placówkach systemu ochrony zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach służb społecznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach wellness&spa, klubach sportowych i fitness, zakładach przemysłu spożywczego, firmach cateringowych, portalach internetowych. Absolwent legitymuje się kompetencjami do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.

 

Dietetyka - studia II stopnia

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: magisterskie, 4 semestry

 

 

Szkoła Zdrowia Publicznego

89 523 44 24

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.