PORTAL REKRUTACYJNY

Dietetyka

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiuj w Szkole Zdrowia Publicznego i zostań specjalistą zajmującym się opracowaniem i tworzeniem różnego typu diet dla ludzi zdrowych i chorych. Dowiedz się, jak prowadzić skuteczną edukację dotyczącą prawidłowego żywienia i profilaktyki żywieniowej. Studia przygotują Cię również do prowadzenia badań naukowych oraz kierowania się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w zajęciach takich jak: pedagogika zdrowia, patofizjologia kliniczna, immunologia, prawo w praktyce dietetycznej, nowoczesne technologie potraw dietetycznych, marketing i zarządzanie w dietetyce, psychodietetyka z elementami klinicznymi, mikrobiota człowieka, nutrigenomika i nutrigenetyka, catering dietetyczny i inne. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.

Dietetyka drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu dietetyki drugiego stopnia możesz pracować w:

  • poradniach dietetycznych,
  • placówkach systemu ochrony zdrowia,
  • placówkach oświatowo-wychowawczych i służb społecznych,
  • stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • ośrodkach wellness & spa,
  • klubach sportowych i fitness,
  • zakładach przemysłu spożywczego,
  • firmach cateringowych.

Zasady kwalifikacji