PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia angielska

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

odczas studiów pogłębisz wiedzę na temat literatury i kultury krajów anglojęzycznych. Podczas warsztatów tłumaczeniowych i zajęć z językoznawstwa przygotujesz się do zawodu tłumacza. Oferta filologii angielskiej drugiego stopnia jest skierowana do osób, które ukończyły studia filologiczne pierwszego stopnia. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Od kandydatów, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, wymagany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C1.

Filologia angielska drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii angielskiej drugiego możesz pracować w:

  • firmach związanych z komunikacją międzykulturową oraz wykorzystujących wiedzę z kultury angielskiej,
  • biurach tłumaczeniowych,
  • instytucjach kultury, oświatowych,
  • urzędach państwowych,
  • fundacjach,
  • branży reklamowej i public relations.

Zasady kwalifikacji