PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Oferta filologii angielskiej w zakresie nauczania języka jest skierowana do absolwentów pierwszego stopnia filologii angielskiej w zakresie nauczania języka. Podczas studiów opanujesz język angielski do perfekcji i zdobędziesz wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Absolwenci kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka, studia drugiego stopnia, otrzymują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdecydowana większość zajęć odbywa się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii angielskiej w zakresie nauczania języka możesz pracować:

  • jako nauczyciel w placówkach oświatowych i szkołach językowych,
  • w instytucjach, w których wymagane jest opanowanie języka angielskiego w zakresie zaawansowanym.

Zasady kwalifikacji