Wczytywanie strony...

  • #Filologia angielska

 

Oferta filologii angielskiej jest skierowana do osób, które ukończyły studia filologiczne pierwszego stopnia i zainteresowane są poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie znajomości języka angielskiego. Na zajęciach, oprócz przygotowania ogólnoakademickiego, studenci pogłębiają znajomość języka angielskiego oraz wiedzę na temat literatury i kultury krajów anglojęzycznych. Dodatkowo, zajęcia z językoznawstwa i warsztaty tłumaczeniowe przygotowują studentów do zawodu tłumacza. Absolwenci filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w miejscach pracy, w których niezbędna jest pogłębiona znajomość języka, komunikacji międzykulturowej oraz kultury angielskiej. Dzięki nabytym podczas studiów kompetencjom miękkim, takim jak komunikatywność czy samodyscyplina, doskonale radzą sobie także na szerzej pojętym rynku pracy. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, a oczekiwany poziom wejściowy studentów to C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Od kandydatów, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska wymagany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie C1.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA (Studia II stopnia)

Tryb studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

Zasady kwalifikacji:

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.